Εργαλείο υπολογισμού εξοικονόμησης ενέργειας Savesor για ψύξη/ θέρμανση με χρήση αντλίας θερμότητας / VRV
Οι υπολογισμοί βασίζονται σε πολλαπλά case studies σε ξενοδοχεία της Μεσογείου. Με βάση τη γεωγραφική θέση και τις ιδιαιτερότητες της κάθε ξενοδοχειακής μονάδας, τα αποτελέσματα μπορεί να αποκλίνουν. Αυτοί οι υπολογισμοί είναι προσεγγιστικοί.
Επωνυμία επιχείρησης
Πόλη
Κόστος κατανάλωσης ενέργειας
€ ανά kWh (Παράδειγμα: 0.19)
Αριθμός δωματίων στο ξενοδοχείο


Στοιχεία επικοινωνίας
Όνομα
E-mail
Αριθμός τηλεφώνου


Τεχνικά δεδομένα
Μέσος όρος πληρότητας (από Μάιο έως Οκτώβριο) %
Για 85% πληρότητα, εισάγεται την τιμή 85
Μέσος όρος πληρότητας (από Νοέμβριο έως Απρίλιο) %
Για 85% πληρότητα, εισάγεται την τιμή 85
Μηνιαία κατανάλωση ενέργειας(kW) ανά δωμάτιο, χωρίς τον Savesor
Μηνιαία μέση κατανάλωση ανά δωμάτιο κατά τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Η μέση μηνιαία κατανάλωση ενέργειας σε ένα δωμάτιο χωρίς τον Savesor είναι 81 kW.
Εξωτερικές μονάδες συστήματος ψύξης
συνολική ενέργεια για όλα τα δωμάτια σε kWh
Εξωτερικές μονάδες συστήματος θερμότητας
συνολική ενέργεια για όλα τα δωμάτια σε kWhΑποτελέσματα
Εξοικονόμηση ενέργειας από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο
από τα δωμάτια: 0
από τις εξωτερικές μονάδες air contition/ θέρμανσης,κτλ: 0
Εξοικονόμηση ενέργειας από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο:
από τα δωμάτια: 0
από τις εξωτερικές μονάδες air contition/ θέρμανσης,κτλ: 0
Συνολική ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας με το Savesor
12 μήνες συνολικά: 0
Κάνοντας κλικ στο κουμπί συμφωνείτε με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.